Yeey, you are just one step away from becoming a member of the biggest women empowerment platform in Azerbaijan

Siz AZƏRBAYCANIN ƏN BÖYÜK QADINLARIN İNKİŞAF PLATFORMASI OLAN WOWOMANA ÜZV OLMAQDAN YALNIZ BİR ADDIM UZAQDASIz

Вы находитесь в шаге от вступления в самое крупное сообщество по развитиЮ женщин в АЗЕРБАЙДЖАНе

Please fill in this form with the main questions in the beginning. And as we really want to be even more useful and interesting for you, we will be very grateful for the answers to a couple extra questions as well, all listed below. After submitting this form, you will be redirected to choose online or offline payment, and then vuala, you will get your card in 3 days

Zəhmət olmasa, başlanğıcdakı əsas suallarla birlikdə bu formu doldurun. Və biz sizə daha faydalı və maraqlı olmaq istədiuimiz üçün aşağıda qeyd olunmuş əlavə sualları da cavablandırmağınıza minnətdar olarıq. Bu formu doldurduqdan sonra online və ya nəğd ödəniş üsulunu seçə bilərsiniz və sonra 3 gün ərzində kartlarınızı əldə edəcəksiniz

Сперва заполните, пожалуйста, форму с основными вопросами. И поскольку мы действительно хотим быть полезными и интересными для вас, мы будем очень благодарны, если вы ответите на несколько дополнительных вопросов, которые отмечены ниже. По заполнению этой формы, вы будете перенаправлены на онлайн или офлайн платеж, после чего в течение 3 дней вы получите свою карту
Name & Surname / Adınız & Soyadınız / Имя & Фамилия
Date of birth / Doğum tarixi / Дата рождения
Which membership card do you want to order? / Hansı üzvlük kartını sifariş etmək istəyirsiniz? / Какую членскую карту вы хотите заказать?
How do you prefer to make the payment? / Ödənişi necə etmək istəyirsiniz? / Как вы хотите внести оплату?
How do you prefer to get your card? / Kartınızı necə əldə etmək istəyirsiniz? / Как вы предпочитаете получить свою карту? /
Delivery address / Çatdırılma ünvanı / Адрес доставки
If you chose delivery method / Əgər çatdırılma üsulu seçirsinizsə / Если вы выбрали доставку
Phone number / Telefon nömrəniz / Номер телефона
E-mail
Age / Yaşınız / Возраст
The position and industry in which you work or study / İşlədiyiniz və ya oxuduğunuz mövqe və sahə / Область, в которой вы работаете или учитесь
Income / Gəliriniz / Заработок
Monthly / Aylıq
How much do you invest in education? / Təhsilə nə qədər sərmayə qoyursunuz? / Сколько вы инвестируете в образование?
Courses, trainings, books, etc / Kurslar, təlimlər, kitablar və s / Курсы, тренинги, книги и т.д
Your interests / Maraqlarınız / Ваши интересы
What else would you like to share / say / ask? / Başqa nə isə bölüşmək / demək / soruşmaq istəyirsiniz? / Чем ещё вы бы хотели поделиться / сказать / спросить?
Promo code (optional)